WIRD wskaźnik, który zastąpi WIBOR Czym jest WIRD? Różnice między WIRD a WIBOR. Kiedy pierwsze produkty oparte o WIRD?

admin

gpw benchmark wird

Z końcem 2024 roku, zgodnie z przyjętą mapą drogową, stawki WIBOR mają zniknąć z umów kredytowych. Instytucje finansowe będą zobowiązane do dokonania konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR. Drugim istotnym wnioskiem jest fakt, że zwiększony zasób informacyjny pozytywnie wpływa na poziom zmienności indeksu – oznacza to, https://www.dowjonesrisk.com/nba-youngboy-badane-za-rzekome-napasc-pistolet-biczowanie-texas-czlowieka/ że im większy zbiór danych, z którego można kalkulować indeks, tym mniejszy poziom zmienności danego indeksu. Prezes GPW Benchmark przypomniał, że ostatnio na zastosowanie wskaźnika opartego właśnie na transakcjach overnight zdecydowała się Komisja Europejska, która wskazała wskaźnik SARON jako zamiennik LIBOR dla franka szwajcarskiego.

gpw benchmark wird

W przypadku Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%.

GPW Benchmark rozpoczęła publikację nowych indeksów strategii

Mapa drogowa, która zgodnie z informacją przekazaną przez Aleksandrę Bluj, wiceprezesa GPW Benchmark – będzie prawdopodobnie opublikowany przed końcem września br. Wtedy poznamy szczegóły prac przy podziale na podzespoły NGR i zakładany czas ich realizacji. Prezes Bluj poinformowała również, że nazwa wskaźnika WIRD została zmieniona na WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) aby „promować (fakt), że budujemy nowy typ wskaźnika referencyjnego”.

gpw benchmark wird

Notowania WIRON na swoich stronach internetowych na bieżąco udostępnia GPW Benchmark. Jak kształtowała się w ostatnim czasie wysokość indeksu WIRON? Poniższy wykres pokazuje, jak zmieniał się WIRON 1M. Tę stawkę pokazuję dlatego, że to najprawdopodobniej na jej podstawie będzie ustalane oprocentowanie kredytów hipotecznych (więcej na ten temat przeczytasz dalej). Bieżące konsultacje nie dotyczą sposobu kreowania krzywej terminowej, czyli sposobu wyznaczania wartości wskaźnika referencyjnego dla terminów 1M, 3M czy 6M.

Aktualna wartość wskaźnika WIRF i WRR

Wynika to z tego, iż jest oparty na danych deklarowanych przez placówki bankowe. GPW Benchmark, spółka-córka GPW zajmująca się opracowywaniem wskaźników i indeksów, w miejsce WIBOR-u zaproponowało nowe wskaźniki transakcyjne. „Wskaźnik oparty na stopach overnight z szerokiego rynku hurtowego – patrząc historycznie – kształtował się niżej niż wskaźnik międzybankowy overnight. 1M, 3M, 6M, te różnice nie były aż tak wysokie jak obecnie, bo teraz na WIBOR 3M bardzo Ściana zmartwień rozszerzona o towary wzmacniające mocno wpływa kwestia oczekiwań co do wysokości stóp procentowych. Kiedy te oczekiwania się zmienią, różnica się zmniejszy, a nawet okresowo, oczekiwaniu na obniżkę stóp stawki terminowe 3M lub 6M mogą spaść poniżej poziomów stawek overnight, jak np. Zwykle jednak, w braku oczekiwań na obniżkę stóp, wskaźniki terminowe są wyższe, bo uwzględniają ryzyko kredytowe, tymczasem wskaźnik oparty na stawkach overnight takiego ryzyka nie uwzględnia” – stwierdził Minda.

  1. Dane dotyczące wskaźników aktualne na 23 stycznia 2023 r.
  2. Nieoznacza to jednak, że zastąpienie obecnego wskaźnika skutkować będzie spadkiemoprocentowania jako wyniku różnicy między obecną wysokością stawki WIBOR, astawką WIRD.
  3. 1 września 2022 roku spośród pozostałych wskaźników, jakie są obliczane i publikowane przez GPW Benchmark, został wybrany WIRD, czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego.
  4. Istnieje też szansa, że spread nie będzie duży, ponieważ rząd chce, aby uwzględniał on odpowiednio długi okres, w którym występowały znacznie mniejsze różnice między wysokością WIBOR® a innymi wskaźnikami.
  5. Kierunkowo przewiduje się, że wskaźnik WIRD będzieniższy od wskaźnika WIBOR.
  6. Ochronę interesów rolników zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie zapowiedział premier Donald Tusk po pierwszym spotkaniu szefów rządów obu krajów w Warszawie.

Warto tutaj przypomnieć, że rząd od początku wskazywał właśnie na indeksy O/N jako najlepsze alternatywy dla WIBOR®. Wskaźniki overnight oparte są bowiem wyłącznie na rzeczywistych transakcjach zawieranych w ciągu jednego dnia, a więc odzwierciedlają realną sytuację na rynku. Jest to zupełnie nowy indeks transakcyjny stworzony przez GPW Benchmark, który określa średnie oprocentowanie transakcji depozytowych zawieranych przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa. Klienci starający się o kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim od 26 czerwca 2023 roku mogą wybrać zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym opartym na wskaźniku referencyjnym WIRON 1M stopa składana. Oprocentowanie składa się z dwóch elementów, mianowicie marży bankowej i wskaźnika WIRON 1M.

Also Read

Tags